WOLF nagradni natječaj

Pravilnik nagradnog natječaja "Osvoji WOLF merch"

1. Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Osvoji WOLF merch“ je Designs by AQ d.o.o., Budimska 3, 10360 Sesvete, Hrvatska. Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe Women of Luminous Future platforme i kongresa.

2. Nagradni natječaj traje od 27.03.2021. do 31.03.2021. u 23:59.

3. U natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji. Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

4. Sudionici pristupaju natječaju putem Instagram profila Women of Luminous Future (dalje u tekstu WOLF) na kojoj će se održati nagradni natječaj “Osvoji WOLF merch”. Sudionici sudjeluju u natječaju tako da na fotografiji objavljenoj na Instagram profilu WOLF-a ostave komentar i označe osobu s kojom žele podijeliti fotografiju. Također, potrebno je zapratiti službeni Instagram profil WOLF-a.

5. Prijavom na natječaj potvrđujete da ste suglasni ustupiti svoje osobne podatke tvrtki Designs by AQ d.o.o. Osobni podaci koje ste ustupili koristit će se isključivo za potrebe ovog natječaja i njegove promidžbe. Osobni podaci koji se prikupljaju su sljedeći: naziv Instagram profila. Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu kontaktiranja dobitnika Natječaja, kako bi im se mogla poslati nagrada koju su osvojili. Svi podaci prikupljeni u Natječaju izbrisat će se 30 dana nakon završetka Natječaja. Pristup tim podacima imaju Designs by AQ d.o.o., za vrijeme Natječaja i do 30 dana nakon njegova završetka.

6. Procedura odabira pobjednika: pomoću web stranice random.org odabrat će se pobjednik. Sveukupno se bira 1 dobitnik.

7. Svaki Sudionik može sudjelovati neograničeni broj puta. Međutim, neće se priznavati višestruko sudjelovanje s profila i s lažnim podacima, niti pokušaji manipulacija da bi se osvojila jedna od nagrada.

8. Popis dobitnika bit će objavljen na web stranici www.dbaq.hr unutar 30 dana od završetka natječaja.

9. Ukupno 1 dobitnik će osvojiti WOLF hoodie i WOLF t-shirt u vrijednosti od 550,00 kuna.

10. Nagrade su jasno definirane i neprenosive te ih nije moguće zamijeniti. Kao alternativa ne može biti ponuđen novac Ako uslijed okolnosti nastalih izvan Promotorove kontrole, isti ne bi bio u mogućnosti osigurati navedenu nagradu, Promotor zadržava pravo dodijeliti zamjensku nagradu u iznosu jednake ili više vrijednosti.

11. Osvojena Nagrada Dobitniku će biti poslana na kućnu adresu.

12. Pobjednik će o osvajanju Nagrade biti obaviješten putem Instagram profila s kojega se prijavio na Natječaj. Najkasnije u roku 8 (osam) radnih dana od završetka Natječaja. Administrator službenog WOLF Instagram profila će kontaktirati Pobjednika putem Instagram direct poruke. Pobjednik, tj. dobitnik treba odgovoriti u roku od najviše 8 (osam) kalendarskih dana od primitka obavijesti o osvajanju Nagrade. Pobjednik koji ne odgovori na obavijest o osvajanju Nagrade u navedenom roku gubi pravo na Nagradu.

13. Prijavljene natjecatelji ne smiju pisati u komentare ništa što bi sadržajno na bilo koji način kršilo ili narušavalo prava ostalih, kao što je materijal koji bi bio ilegalan, prijeteći, pogrdan, klevetnički, nasrtljiv u odnosu na privatna ili javna prava, vulgaran, opscen, poročan, nedoličan ili na drugi način nepoželjan, koji potiče na kriminalno ponašanje ili koji predstavlja kazneno djelo, koji bi za sobom povukao građanskopravnu odgovornost ili neki drugi materijal koji bi na bilo koji drugi način prekršio važeći zakon. Prijave koje nisu u skladu s ovom odredbom, diskvalificirat će se bez prethodne obavijesti.

14. Promotor se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost Nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta. Promotor se oslobađa odgovornosti za štetu ako nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno ako je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Općih pravila i uvjeta Natječaja zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, štrajk, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile) ili ako ne bude u mogućnosti ispuniti obveze zbog pogrešnih ili nedostatnih osobnih podataka Sudionika zbog kojih ne bude moguće sa sigurnošću utvrditi njegov identitet. Za rješavanje eventualnih sporova između Promotora i bilo kojeg Sudionika ili dobitnika nagrade nadležan je sud u Zagrebu.

15. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Designs by AQ d.o.o. prema dobitniku nagrade. Ako se dobitnik ne odazove u roku, ista će biti uručena prvom sljedećem sudioniku kojeg će se odabrati.

16. Promotor ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Natječaju.

17. Opća pravila i uvjeti Natječaja bit će objavljeni na web stranici.

 

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

 

U Zagrebu, 27.03.2021.

Designs by AQ d.o.o.